DẦU TRỪ MỐI M-4 1.2SL

1655 lượt xem

58.000

TRỪ MỐI HẠI GỖ

Thành phần:

  • 1.0% Beta-naphthol
  • 0.2% Fenvalerate
  • Phụ gia đủ 100%

Thể tích thực: 480ml

Dầu Trừ Mối M4
DẦU TRỪ MỐI M-4 1.2SL

58.000