Chế phẩm sinh học Pseudomonas SPP NLU

1523 lượt xem

60.000

  • Nồng độ vi khuẩn Pseudomonas SPP là 2 x 10^8 cfu/ml.
  • Thể tích: 100ml
Che Pham Sinh Hoc Pseudomonas 1
Chế phẩm sinh học Pseudomonas SPP NLU

60.000