CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS THURINGIENSIS

1505 lượt xem

50.000

Thích hợp sản xuất rau an toàn. Và không gây độc cho con người, vật nuôi và môi trường.

Diệt được nhiều loại sâu có hại cho cây trồng. Kể cả các loại sâu kháng thuốc.

Che Pham Sinh Hoc Bacillus Nong Lam 100ml 1
CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS THURINGIENSIS

50.000